Fotograaf Gerald

Woordenlijst

Hieronder vindt u de verklaring van enkele termen die de fotograaf hanteerd en die in de fotografie gangbaar zijn. Aldus begrijpt u beter wat de fotograaf bedoelt op de andere pagina's van deze site.

Fotograaf
Persoon die fotos neemt. Een fotograaf is dus eenieder die bezig is met het nemen van fotos ongeacht de context. Dit kan tegen betaling of gratis, voor iemand anders of zichzelf.
Professionele fotograaf
Persoon die leeft van het creëren van fotos. Er wordt een minimum aan vergoeding gevraagd. Doordat de professionele fotograaf doorgaands bezig is met het nemen van fotos zal de kwaliteit van zijn werk gewoonlijk boven dat staan van een amateur. Doch strict genomen is het verschil tussen een pro en een amateur het feit dat de pro leeft van de fotografie volledig (full time pro) of gedeeltelijk (part time ofwel bijkomend zelfstandige). Dit heeft niks te maken met een onkostenvergoeding die een amateur vraagt.
Shooting
Sessie waarbij gedurende een bepaalde tijd fotos genomen worden. Deze grijpt plaats op (gewoonlijk) één plaats. In tegenstelling met bvb een reportage is het onderwerp iets of iemand waar gewoonlijk bij een reportage een evenement wordt vastgelegd. Bij onze fotograaf is sprake van een shooting als hij in zijn studio of op verplaatsing, fotos neemt van iemand.
Portret
Foto van een persoon. Strict genomen bepaald een portret niet dat enkel de buste of het gezicht in beeld komt. Eender welke voorstelling van een persoon is een portret. Zelfs een pasfoto is een portret, dan wel een portret om administratieve doeleinden. Voor onze fotograaf is een portret een kunstwerk. De esthetiek van de foto is heel belangrijk en zal steeds verzorgd zijn.
Kunstwerk
Beeldende creatie. Meestal zal een kunstwerk trachten esthetisch te zijn (mooi). Doch kan een kunstwerk strict genomen ook een totaal ander doel hebben. In de geschiedenis van kunst ziet men dat kunst ook gebruikt wordt om een bericht over te brengen zonder dat het kunstwerk zelf feitelijk mooi is om naar te kijken. Een kunstwerk is hoe dan ook steeds iets bedacht, voorbereid, en vereist een zekere ervaring en kennis over het draagmiddel die gebruikt wordt om die kunst te uitten. Onze fotograaf zal steeds zijn fotos zo mooi mogelijk maken en zijn onderwerpen op hun voordeligst uitbeelden.
Natuurlicht
Licht dat natuurlijk aanwezig is zonder dat de fotograaf eigen belichting toevoegt. Dit kan ook ander licht zijn dan dat de natuur voortbrengt, zoals een straatlantaarn.
Kunstlicht
Licht dat de fotograaf toevoegt aan een tafereel om een mooiere foto te bekomen. Typisch zijn dit flitsers of spots.
Reflector
Object dat het licht weerkaatst. De reflector wordt gebruikt om bestaand licht te benutten en alzo iets of iemand wat extra te belichten.
Studio
Ruimte dat specifiek ingericht is om fotos te nemen. De studio van onze fotograaf is uitgerust met verschillende achtergronden en professioneel belichtingsmateriaal. In zijn eigen studio werkt de fotograaf het best. Het is een beetje zoals een sportclub thuis speelt, maar dan nog beter. Hoewel onze fotograaf perfect werk kan leveren op lokatie met draagbaar materiaal, bezit hij een assortiment aan gereedschap dat gewoon niet allemaal kan verplaatst worden bij de mensen thuis. De mooiste artistieke portretten maakt hij in geen tijd in zijn eigen studio.
Op lokatie
Op verplaatsing buiten de studio. Onze fotograaf heeft jaren ervaring met het op lokatie fotos nemen. Hoewel hij dit met een beperkter assortiment materiaal doet, doet dit geen afbreuk op de esthetiek en kwaliteit van zijn werk. De ervaring die hij jaren lang opgedaan heeft gedurende reportages evenals voorbereide portret sessies, zorgen ervoor dat de klant steeds uiterst tevreden is met de genomen fotos.

Indien er andere woorden zijn waarvoor u hier geen uitleg vond of indien u verdere vragen heeft over enkele van deze termen... Aarzel dan niet om ons dit per e-mail te vragen (info@gerald-photo.be).